tisdag, november 08, 2011

Hedersvåld jämställs med barnaga

KULTURRELATIVISM Bahareh Andersson, känd kämpe mot så kallat hedersvåld, har skrivit en artikel på Newsmill om en utställning som just nu pågår i Uppsala. Det är i Fredens hus (!) som en sedvanlig konstellation av kvinnojour och diskrimineringsbyrå lyckats förena allt personrelaterat våld under samma tak. Det har inneburit att både t ex barnaga och vikingar jämställs med hedersvåld.
Tvångsgifte, balkongflickor, mord, misshandel och könsstympning; alla är de härbärgerade i hederskulturen. Oftast är det de hårt kontrollerade döttrarna som kanske börjar leva för västerländskt och kanske t o m skaffar svensk pojkvän. Då vanhedrar hon familjen, speciellt då familjens överhuvud, pappan. Men nyare undersökningar visar också att mamman har en betydligt mer framträdande roll än vad man har trott.
Läs mer på eminenta avpxlat.info »
/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se
Stötta bloggen Anser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: