söndag, november 27, 2011

Motstånd mot islam del av SD:s program


"Sverigedemokraterna pekar ut islam som den religion som krockar mest med den svenska kulturen. För första gången skriver nu partiet in motståndet i sitt principprogram."

"I det nya principprogrammet står det:

”Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt Sverige- demokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att harmoniskt sam- existera med den svenska och västerländska kulturen”."

SvD


"The Sweden Democrats are singling out Islam as the religion which clashes most with Swedish culture. This is the first time the party states its opposition to Islam in its party program. "

Islam in Europe :

Sweden: Sweden Democrats adds opposition to Islam to party program


/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se
Stötta bloggen Anser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: