tisdag, november 08, 2011

Stellan Bojerud: Islam och nazismen

Hela nedanstående blogginlägg är lånat av Stellan Bojerud på hans blogg Mopsen - SPARA OCH SPRID!

________________________________
"Fredens religion valde 1939 att stödja Adolf Hitler. Av muslimer organiserades följande förband i tyska armén respektive SS:


Arabian volunteers
» Deutsch-Arabische Lehr Abteilung (Arabian Volunteers)
» Deutsch-Arabisches Bataillon Nr 845 (Arab Volunteers)
» Osttürkischer Waffen-Verband der SS or 1.Ostmuselmanisches SS-Regiment (Arabs, Turks and other Middle East volunteers)
» Freiwilligen-Stamm-Regiment 1 (Turks volunteers)

Azerbaijani,Georgian and Armenians volunteers
» Armenische Legion (Armenian volunteers)
» 30.Waffen-Grenadier-Division der SS (russische Nr. 2)(Armenians, Tatars Volunteers units)
» Azerbajdjanische Legion or Kaukasisch-Mohammedanische Legion (Azerbaijani volunteers)
» Sonderverband Bergmann (Georgian and Azerbaijani Volunteers)
» Georgische Legion (Georgian volunteers but also included volunteers from other peoples of the region)
» Freiwilligen-Stamm-Regiment 1 (Georgians volunteers)
» Freiwilligen-Stamm-Regiment 2 (Armenians & Azerbaijanis)
» SS-Waffengruppe Georgien (Georgian volunteers)
» SS-Waffengruppe Aserbeidschan (Azeri volunteers)
» SS-Waffengruppe Armenien (Armenians volunteers)
» Waffen-Gruppe Aserbaijan(Azeri volunteers)
» I.Sonderverband Bergmann Battalion (Georgian volunteers)
» II.Sonderverband Bergmann Battalion (Azerbaijani volunteers)

North Caucasian volunteers
» Kaukasischer-Waffen-Verband der SS or Freiwilligen Brigade Nordkaukasien (volunteers from the North Caucasus region)
» Nordkaukasische Legion (volunteers from the North Caucasus region)
» Freiwilligen-Stamm-Regiment 1 (North Caucasians volunteers)
» SS-Waffengruppe Nordkaukasus (North Caucasian volunteers)

Central Asian volunteers
» 16 (Turkistan) Infanterie-Division (Turkestani Volunteers)
» Muselmanischen SS-Division Neu-Turkistan (Turkestani volunteers)
» Turkestanische Legion (volunteers from Central Asia Uzbeks, Kazakhs, Turkomen, Dagestanis and Chechens).
» Böhler-Brigade (Turkestani volunteers)
» 1.Turkestanisches-Arbeits-Battalion (Turkestani volunteers)
» 2.Turkestanisches-Arbeits-Battalion (Turkestani volunteers)
» 3.Turkestanisches-Arbeits-Battalion (Turkestani volunteers)
» Turkestanisches-Arbeits-Ersatz-Battalion (Turkestani volunteers)
» Waffen-Gruppe Turkistan (Central Asian volunteers)

Tatar Volunteers» SS-Waffengruppe Idel-Ural (Turkic volunteers from Volga/Ural area)

Kalmukian volunteers
» Kalmüken Verband Dr. Doll (Kalmukian Volunteers)
» Abwehrtrupp 103 (Kalmukian Volunteers)
» Kalmücken-Legion or Kalmücken-Kavallerie-Korps (Kalmukian Volunteers)

Tatars volunteers
» Waffen-Gebirgs-Brigade der SS (Tatar Nr. 1) (Tatarian Volunteers)
» 30.Waffen-Grenadier-Division der SS (russische Nr. 2)(Armenians, Tatars Volunteers units)
» Wolgatatarische Legion (Volga Tatars but also of other volunteers from the region)
» Tataren-Gebirgsjäger-Regiment der SS (Crimean tatar volunteers)
» Waffen-Gruppe Krim (Tatar crimean volunteers)
» Schutzmannschaft Battalion (Crimean Tatar volunteers)

Caucasian mixed volunteers unit
» Freiwilligen-Stamm-Division (Georgians, Turks, North Caucasians, Armenians, Azerbaijanis Volunteers)
Caucasian, Central Asian, Krimean and Ural mixed volunteers
» Waffen-Gruppe Turkistan
» Waffen-Gruppe Idel-Ural
» Waffen-Gruppe Azerbaijan
» Waffen-Gruppe Krim
Till denna lista skall fogas de Waffen-SS divisioner som sattes upp på Balkan:
* SS-division ”Handschar” (muslimer från Kroatien)
* SS-divison ”Skanderbeg” (muslimer från Albanien)
* SS-division ”Kama” (muslimer från Kroatien – inkomplett)
* SS-division ”Idel-Ural” (muslimer från Ryssland – inkomplett)

Indische Legion der Waffen-SS var ett förband som rekryterades från indiska studenter i Tyskland och krigsfångar tagna i Afrika. I praktiken var legionen ett förstärkt infanteriregemente (IR 950) om ca 3.000 man varav 2/3 muslimer och 1/3 hinduer m fl."

/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se
Stötta bloggen Anser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: