söndag, november 27, 2011

Koranen står över vetenskap - muslimska läkarstudenter lämnar lektioner


Åter igen så lämnar muslimska läkarstudenter sina lektioner  detta på grund av att de anser att koranen står över vetenskap och vetenskapliga teorier. Tidigare har de bland annat vägrat behandla ickemuslimer och motsatta könet. De fastar också under ramadan - vill du opereras av en fastande muslim?

"Muslim students, including trainee doctors on one of Britain's leading medical courses, are walking out of lectures on evolution claiming it conflicts with creationist ideas established in the Koran.

Professors at University College London have expressed concern over the increasing number of biology students boycotting lectures on Darwinist theory, which form an important part of the syllabus, citing their religion.  Tidigare:
/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se
Stötta bloggen Anser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: