tisdag, november 08, 2011

Murray, Messerschmidt och Snyder om yttrandefrihet i Köpenhamn

YTTRANDEFRIHET Vi som bor i Skåne har möjligheten och den stora turen att dels kunna vara medlemmar i Trykkefrihedsselskabet i Köpenhamn och delta i deras intressanta möten som äger rum med regelbundna intervall. Den gångna lördagen fanns på mötet tre eminenta deltagare – nämligen Ann Snyder, Morten Messerschmidt samt Douglas Murray. I det följande finns deras respektive tal.
Som vanligt är det Lars Hedegaard, föreningens ordförande, som presenterar de olika talarna. Hedegaard, vars rättsliga konflikt nu har nått till Danmarks Högsta Domstol för diskussion. Vad har han gjort? Talat om att incest och sexuellt utnyttjande av minderåriga är väldigt vanligt inom islam. Ett sådant påstående uppfattas som “hatspråk”. Att det sedan är fullständigt sant betyder i verkligheten mindre. Läs mer av Avpixlat.info»
Läs även på alltid lika strålande bloggen Snaphanen
/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se
Stötta bloggen Anser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: