måndag, juni 23, 2008

Sveriges nya digitala Berlinmur


Lisbeth Knudsen - chefredaktör på den stora tidningen Berlingske TidendeSom ett led i ett åtgärdspaket mot terrorism har den svenska riksdagen med ett borgligt flertal i onsdags genomfört ett av de mest kontroversiella ingrepp på brevhemligheten, rättssäkerheten och yttrandefriheten. Hur kunde detta ske? Ja, några svenska tidningar har varit så elaka att de har sagt att lagen klubbades igenom medan svenskarna var upptagna av att se på fotbolls-EM. Andra tidningar tror att lagen kommer att bli underkänd vid den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.

Förslaget innebär, att det svenska Försvarets Radioanstalt (FRA) har möjligheten att avlyssna all kommunikation som passerar Sveriges gränser. Det kan ske, utan att någon domstol är inblandad, och utan att man är misstänkt för någonting. Alla är misstänkta på förhand. En tämligen ny rättsprincip. För medierna så upphäver lagen källskyddet och meddelandefriheten, för all kontakt med medierna kan vara avlyssnad. Övervakningen ska beskydda Sverige mot en yttre fiende, men saken är den, att den nya lagen är ett angrepp och ett hot mot ett öppet och fritt samhälle och mot yttrandefriheten. För att "träffa" terroristerna har man träffat själva kärnan i den skandinaviska demokratin.

Kan vi vara likgiltiga och låta svenskarna ha sin nya digitala Berlinmur? Nej, dessvärre. Det går bara inte. För en del internettrafik passerar nämligen gränserna till Sverige på väg till andra ställen i de digitala nätverken eller i mobiltrafiken.

Från den 15 september har alla danskars telefonsamtal, alla besked, och all användning av internet blivit registrerat som en del av den danska åtgärdspaketet mot terrorism. Polisen ska kunna hämta upplysningar med en timmes varsel hos internetleverantörerna, telebolagen, hotellen med mera gällande loggning av trafiken. I den svenska modellen får polisen en direkt tillgång till innehållet av samtalen och matrialet utan ett beslut från en domare. I sista sekunden fick den svenska lagen en paragraf om en särskild kommitté i Riksdagen, som ska övervaka användningen av den nya lagen och den svenska Datainspektionen fick en särskild förpliktelse att kolla lagen.

Justitiedepartementet i Sverige skriver som ett svar på remissen för den nya lagen, att föreslaget innebär en integritetskränkning som saknar motstycke i ett internationellt perspektiv. Den svenska säkerhetspolisen, SÄPO, skriver att lagen innebär en kränkning av den enskildes integritet. Lagen har fått bloggare över hela världen att delta i protesterna, och lagen har fått folk på Facebook att starta en protestgrupp.

En svensk terrorforskare, Magnus Norell, säger att, hotbilden mot Sverige verkligen inte motsvarar och försvarar lagförslaget. "Förslaget tyder på en skrämmande brist på förståelse för de krav på beskydd av den personliga integriteten, som finns i Europakonventionen gällande skydd av de grundläggande frihetsrättigheterna. Dessutom står det klart, att i en rättsstat är kriminalitet en uppgift för civila myndigheter och inte för försvaret", skriver Rikspolisstyrelsen i sitt remissvar.

När rädslan för terror får oss att inskränka så väsentliga frihetsrättigheter som brevhemligheten och yttrandefriheten, och när pressfrihetens väsentligaste förutsättningar gällande källskydd undermineras, så har vi har vi tappat all känsla för propotioner, det öppna samhället och de värden, som vi så gärna vill försvara. En noggrann och effektiv underrättelseverksamhet är bra, men med känsla för propotioner och respekt för våra frihetsvärden.

Läsaren JH skriver:

Svenske politikere og embedsmænd har brug for at holde svenskerne i meget kort snor nu, hvor det rigtig bliver tydeligt for enhver hvorledes et tidligere fredeligt samfund med stor sammenhængskraft er i total opløsning: mord, voldtægt, kirkeafbrændinger, skoleafbrændinger, overfald, hensynsløs vold, bandeopgør osv.
Overvågningen skal sikre ro til den fortsatte udrensning af gammel-svenskerne.

Det er svenskerne der skal overvåges, ikke terrorister!

Och en annan, Jakob:
  1. Dette er en naturlig udvikling af det multikulturelle diktatur. Man kan ikke lave et multikulturelt samfund uden voldsom overvågning og undertrykkelse, for at undgå, at der bryder borgerkrig ud.

    Sverige vil have muslimsk flertal engang i dette århundrede, og så vil man kun kunne holde samfundet sammen med voldsom overvågning og undertrykkelse. Sørgelig udvikling, som må vendes før det er for sent.


Tack för tipset, Oplysningen!

Inga kommentarer: