tisdag, oktober 20, 2009

Stellan Bojerud om islam och nazismen

"I sin iver att komma åt Jimmie Åkesson och SD söker vänsterns journalister att stämpla partiet som nazistiskt och hävdar att ifrågasättande av islam är liktydigt med förintelse av judar. Detta är inte blott ohederligt utan djupt okunnigt. Här några fakta om islams roll i Hitlers rike.

I december 1943 beslöt Heinrich Himmler att uppdra åt chefen för SS-FHA Gottlob Berger att inbjuda den muslimske religiöse ledaren, stormuftin av Jerusalem, till Berlin i syfte att komma överens om att organisera en muslimsk SS-division, som benämndes "Muselmanischen SS-Division Neu-Turkistan" som bidrag till de tyska krigsansträngningarna.

Mötet kom till stånd i Berlin den 14 december 1943 och stormuftin understödde efter att ha uppvaktat Adolf Hitler bildandet av muslimska SS-enheter. SS-Division "Neu-Turkistan" blev emellertid aldrig fullt organiserad, utan blott en regementsstridsgrupp med tre bataljoner. Men utvecklingen rullade på och resulterade i ett antal muslimska SS-divisioner.

13.SS-divisionen ”Handschar” var rekryterad bland kroatiska muslimer. 21.SS-divisionen ”Skanderbeg” bestod av muslimer från Albanien och 23.SS-divisionen ”Kama” var den andra muslimska divisionen, som rekryterades i Kroatien. Den sistnämnda upplöstes emellertid i oktober 1944 för att fylla upp division ”Handschar”.

De muslimska SS-divisionerna användes främst för det som kallades banditbekämpning och upprensning i bakre områden, bl a i Jugoslavien. Vad som i verkligheten dolde sig under dessa begrepp är inte svårt att föreställa sig. Det är inte heller svårt att föreställa sig hur dessa islams soldater i tysk SS-tjänst förhöll sig mot judar.

När historielösa SD-kritiker åberopar judarnas tragik för att glorifiera islam, skjuter de sig själva i foten och söker lovorda bocken som den bästa trädgårdsmästaren.

Stellan Bojerud"

Lånat från Ungsvensk.se

Tidigare i bloggen om Stellan Bojerud :

Stellan Bojerud svarar Historiska Media

Läs mer om islam och nazismen här: http://www.tellchildrenthetruth.com/

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: