fredag, oktober 02, 2009

Stellan Bojerud svarar Historiska Media"
Den omvittnat mycket kompetente militärhistorikern och före detta officeren överstelöjtnant Stellan Bojerud fick en beställning på tre artiklar av Lundaförlaget Historiska Media. När företaget nu fått klart för sig att han engagerat sig i Sverigedemokraterna stoppas dock publiceringen.

Stellan Bojerud, med tidigare hemvist hos Moderata samlingspartiet, presenterades för några veckor sedan som ny medlem i Sverigedemokraterna. Av den anledningen stoppas nu publiceringen av tre artiklar, vilka var tänkta att publiceras i den nystartade tidningen Militär Historia. Artiklarna skulle handla om Brasiliens deltagande i andra världskriget, Koreakriget och om en svensk motståndsman i det under andra världskriget naziockuperade Norge.

- Det handlar om att värna en nystartad tidnings rykte. Vi vill inte att någon skugga ska falla över Militär Historia. Men vi betraktar fortfarande Stellan Bojerud som en duktig militärhistoriker och har stort förtroende för honom i den egenskapen, säger Magnus Bergsten från Historiska Media."

Texten ovan lånad från Politiskt Inkorrekt

SDS
Historiska Media

PI artikelsamling - Stellan Bojerud går till SD

SD partinyheter - Stellan Bojerud ansluter sig till SD

"Stellan Bojerud, född 1944, har en imponerande politisk meritlista efter att under 29 års tid ha representerat Moderata samlingspartiet i Sundbybergs kommunfullmäktige. Därtill kommer att han varit suppleant i riksdagen i fyra år. Varför har han nu valt att engagera sig i Sverigedemokraterna? Stellan ger följande svar:

- Det som tippade över i Sverigedemokraternas favör för min del var när statsminister Fredrik Reinfeldt lät en kompetent försvarsminister – Mikael Odenberg – avgå och ersatte honom med vapenvägraren Sten Tolgfors."

Stellan Bojerud - Wikipedia

Nu svarar Stellan Bojerud på forumet ungsvensk.se: "Som Sydsvenskan rapporterade på nyhetsplats den 1 oktober har Historiska Media i Lund belagt mig med publiceringsförbud.

Jag känner en viss respekt för Historiska Media trots detta beslut och detta av två skäl. För det första hymlar man inte med att beslutet grundas på mitt engagemang i Sverigedemokraterna och för det andra söker man inte blanda bort korten med påståenden om ”ideologisk värdegrund” eller att jag skulle vara för dålig som författare. Detta är hedervärt.

Men sedan blir det svårare när Historiska media framför att förlaget skulle förknippas med SD om jag tilläts publicera mig där. Detta är ju inget annat än en omyndigförklaring av den egna läsekretsen. Skulle Historiska Medias kunder vara så obegåvade att de skulle förknippa Historiska Media med SD därför att de publicerar mina strikt vetenskapliga artiklar?

Men Historiska Media har även ett annat dilemma. Vad göra med det jag redan medverkat i för deras räkning? Tysk 1930-talsmodell var att återkalla upplagorna och elda upp böckerna offentligt. I Sovjetunionen tillämpades en mer kostnadseffektiv metod, nämligen att sända ut ersättningsblad som skulle klistras över boksidor där icke-personers namn förekom.

Historiska Medias ”svartlistning” av mig fyller mig med blandade känslor, men den dominerande är att jag är fascinerad av att något som detta händer 2009 i tanke-, åsikts- och yttrandefrihetens förlovade land Sverige. Budskapet till mig är tydligt. ”Du har full frihet att tycka på det sätt vi finner lämpligt”.

I jämförelse med vad andra författare utsatts för i allehanda diktaturer, är det jag drabbats av tämligen försumbart. Men oavsett den blygsamma nivån på detta åsiktsförtryck är grundmekanismen densamma. Möjligen är jag något avvikande mot de författare, som utomlands belagts och beläggs med munkavle. De har i regel publicerat sådant, som regimen ogillat, men i mitt fall handlar det ju inte om vad jag skriver.

Det handlar om min rätt att tillhöra ett parti, som åtnjuter partistöd från Sveriges Riksdag. Det handlar om ett parti, som SÄPO, nazi-forskaren Helene Lööw och senast nu författaren Jan Guillou granskat och funnit vara demokratiskt.

Jag känner tacksamhet mot Historiska Media, som på detta handfasta sätt gett mig en djupare inblick i vad demokrati och åsiktsfrihet i realiteten betyder i Sverige.

Stellan Bojerud"/Fröken Sverige

Inga kommentarer: