fredag, september 12, 2008

DE FÖRSVUNNA UTLANDSSTUDENTERNA: ”Vi kan inte utesluta trafficking”

"Bluffstudenter som försvinner med svenskt uppehållstillstånd i Europa kan hamna i en skuldfälla och måste betala av sin skuld genom att arbeta, enligt Migrationsverket och ambassaden i Nigeria. Men hur många som årligen försvinner kan ingen svara på."

"
Med allvarlig röst berättar Mikael Broman om nervösa sökanden som uppger att de ska plugga i Sverige, men som knappt kan engelska och har läs- och skrivsvårigheter.

– I de här fallen kan vi inte utesluta trafficking. "

"– Det är vanligt att man söker uppehållstillstånd för att gå en utbildning men hamnar någon annanstans, säger Ulla Ahlbeck, expert på människosmuggling vid rikskriminalpolisen. "

Realtid.se


Tack för tipsen, Rallven!


/Fröken Sverige

Inga kommentarer: