söndag, september 21, 2008

Slopade krav hån mot poliser


Så lyder rubriken på Paul Nilssons insändare i Polistidningen nummer 5 som kom ut i september 2008. Den utges av Polisförbundet och går ut till alla poliser i Sverige. Insändaren handlar om framtidens polisutbildning och undrar varför antagningskraven ska sänkas för att fler invandrare och kvinnor ska bli poliser. Polistidningen tog med i insändaren att säpochefen Anders Danielsson ligger bakom utredningen. Men av någon anledning plockades bort att nuvarande rikspolischef Bengt Svenson också medverkar.

Nu har Paul Nilssons insändare tagits in i 9 olika tidningar. Läs om bakgrunden här:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2008/07/korruption-i-polisledningen.html

Polistidningen nummer 5/2008 med Paul Nilssons insändare finns att läsa på bibliotek. Hemsida för Polistidningen:


Insändaren:

Ett hån mot alla poliser
För att få fler poliser som är kvinnor och invandrare har rapporten "Framtidens polisutbildning (SOU 2008:39)", av bland andra rikspolischefen Bengt Svenson och Säpochefen Anders Danielsson, föreslagit att i stort sett samtliga fysiska och psykiska krav för att bli polis ska slopas. På sidorna 15 och 16 skriver rapporten följande:

"Vissa av de krav som gäller i dag vid antagningen till polisutbildningen kan emellertid slopas. Hit hör de nuvarande kraven på svenskt medborgarskap, de fysiska kraven (styrka, kondition, simning), de personliga egenskaperna (lämpligheten för polisyrket) och svenskprovet. Genom att ta bort dessa krav bör skapas större förutsättningar att rekrytera kvinnor och personer med utländsk bakgrund".

Jag ser rapportens förslag att slopa dessa krav som ett hån mot alla poliser som har haft just dessa krav när de antogs till polisutbildningen.

Paul Nilsson"

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: