söndag, september 21, 2008

Våldtagna Emilie får 23 kronor om dagen - terrorister får 3 miljoner var för utvisning

"Emelie Liljeberg våldtogs av en vårdare när hon låg på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Hon var 13 år och nyopererad.

Nu kämpar hon för att få ut sitt skadestånd. Hittills har bara hälften av pengarna betalats ut.

– Kronofogden säger att vårdaren kan betala 23 kronor om dagen till mig."

Aftonbladet

Agiza får tre miljoner i skadestånd

"Agiza, som fortfarande sitter i fängelse i Egypten, hade begärt 35 miljoner kronor i skadestånd från svenska staten.

Det var den 18 december 2001 som regeringen beslutade att avvisa de två egyptiska männen Mohammad Alzery och Ahmed Agiza. Samma kväll verkställde Säpo tillsammans med agenter från amerikanska CIA avvisningen genom att flyga ut Alzery och Agiza i ett CIA-plan från Bromma flygplats."

"Väl framme i Egypten dömdes Agiza av en militärdomstol till 25 års fängelse, ett straff som senare sänktes till 15 år. Alzery satt utan att åtalas i egyptiskt fängelse fram till oktober 2003."

Både Alzery och Agiza har begärt uppehållstillstånd i Sverige. Regeringskansliet har fortfarande inte gett dem besked. Får de uppehållstillstånd så tycker jag det är dags att avsätta regeringen!

Lite mer information om dessa herrarna, somjag har fått av Malmöbo från Exilen - Tack för den!:

"I maj 2001 påbörjade Säpo spanings- och utredningsarbete beträffande Agiza och El Zary. Agiza uppehöll sig då i Karlstad och El Zary i Stockholm. Säpo misstänkte dem för kopplingar till terrorism. I Säpos handlingar angavs bland annat att Agiza och El Zary haft ledande
ställningar i en organisation som gjort sig skyldig till terrorhandlingar och de kunde anses som ansvariga för den aktuella organisationens handlingar.

- Arne Andersson var den på Säpo som hade det övergripande ansvaret för handläggningen av ärendet.

Vid denna tidpunkt handlades ansökningar om asyl från Agiza och El Zary vid Migrationsverket. I juni 2001 föredrog Säpo sitt ärende i vissa delar för företrädare för Migrationsverket och i slutet av oktober 2001 lämnade Säpo erinringar mot Agizas och El Zarys ansökningar om asyl.
Migrationsverket överlämnade därefter i början av november 2001, med stöd av 7 kap 11§ utlänningslagen, ärendet till den socialdemokratiska regeringen. Under samma månad föredrog Säpo ärendet för tjänstemän vid UD:s enhet för migration och asylpolitik (MAP- enheten).

Måndagen den 17 december 2001 föredrog Säpo ärendet för dåvarande utrikesministern Anna Lindh. Närvarande från Säpo var Arne Andersson och säkerhetspolismannen X (identitet hemligstämplad) som var handläggare av ärendet.

Avvisningsbeslutet från UD kom tisdagen den 18 december 2001. De två egyptierna greps samma dag och fördes till Bromma flygplats. Säpo omhändertog Agiza vid en busshållplats i Karlstad. El Zary omhändertogs på dennes arbetsplats i Stockholm.

Ärendet har även varit under granskning hos JO. Före detta Säpochef Klas Bergenstrand inkom med remissvaren i ärendet. Vad beträffar Säpochefen Klas Bergenstrand, 61, så fick han senare en plötslig hjärtinfarkt i hemmet.

April 2004 dömdes Egyptiern Agiza till 25 års fängelse för band (ledande ställning enligt SÄPO) till Islamic Jihad och Al-Qaeda i Egypten.

Svenska staten och säkehetspolisen behöver i n t e enligt nån lag redovisa tex en informationskälla, information när de tex utvisar/avvisar någon. (det skulle ju bla kunna avslöja källan/arbetsmetoderna)

Enligt 5 kap 1 § andra stycket sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess för uppgifter som hänför sig till sådan underrättelseverksamhet som avses i 3 § polisdatalagen eller som i annat fall hänför sig till SÄPO:s verksamhet att förebygga eller avslöja brott mot rikets säkerhet eller förebygga terrorism om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med beslutande eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas.

Att JK nu stjäl 3 miljoner från barn, skola, gamla, vård och omsorg för att ge till en person som SÄPO VET är/var en ledande person i Al-queda och Islamic Jihad är givetvis helt sannslöst horribelt. - ovanpå detta så funderar man på att ge männen uppehållstillstånd i Sverige. Allt detta sker givetvis mot SÄPOs tidigare rekommendationer.

Man behöver dessutom inte ha överbevisats och dömts för ett brott för att nekas PUT och därefter utvisas ur Sverige och just därför är JKs skadestånd helt oansvarigt.

Dessutom:
Ibland bedöms hoten mot samhället vara så stort att vissa hänsyn mot enskilda individer får ge vika. Det gäller t ex spionage, terrorism och svåra sjukdomar. JK verkar helt oförstånde inför detta."

Ja, kära svenskar. Om ni inte visste hur staten fördelade era skattemedel innan - så vet ni det nu. Är ni nöjda?

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: