onsdag, september 24, 2008

Svenska hjältar

"De sex killarna såg hur gänget hoppade på flickans bröstkorg. Hur de lyfte hennes huvud och sparkade henne om och om igen.

Utan att tveka gav de sig rakt in i slagsmålet.

– Det ska vara självklart att hjälpa till, säger de."

"Robin Isacsson, 19, Johan Vekas, 19, Martin Eriksson, 21, Kim Tholander, 20, Marcus Karlsson, 19 och Claes Winterborg, 19, har av nära 100 läsare nominerats till priset Svenska Hjältar.

– I den bästa av världar skulle inte det här priset behöva finnas, det borde vara självklart att ingripa. Men vi är hedrade, säger de.

I går fick de ta emot en hedersutmärkelse från Michael Fetz, polismästare i Södertälje."

Aftonbladet

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: