fredag, september 19, 2008

"Vi satsar två miljarder på snabbare integration"

"Anders Borg och Nyamko Sabuni presenterar regeringens nya försök att bryta nyanlända invandrares socialbidragsberoende: Syftet är att ge individen ett större eget ansvar. Regeringen kommer att framlägga ett förslag om reformerad styrning, utformning och finansiering av flyktingmottagandet. Vi vill bryta nyanlända invandrares bidragsberoende och ge dem utökat eget ansvar och starkare drivkrafter för en snabb arbetsmarknadsetablering. Det är exempelvis orimligt att den flykting som börjar arbeta extra inte tjänar på detta eftersom socialbidraget är så högt. För detta avsätter vi 920 miljoner kronor.

Ytterligare en dryg miljard kronor anslås till en rad andra integrationsåtgärder. Bland annat fördubblas anslaget till kompletterande högskoleutbildningar för utländska akademiker, och utländsk yrkeskompetens ska i högre utsträckning kunna kompletteras med lämplig svensk utbildning. "

"
Invandringen till Sverige ligger för tillfället på historiskt höga nivåer. "

"
Det tar i genomsnitt mer än sju år för vuxna flyktingar att få ett arbete i Sverige. För kvinnor är mediantiden över tio år. Sysselsättningen bland utrikes födda är cirka 10 procentenheter lägre än bland inrikes födda, den öppna arbetslösheten mer än dubbelt så hög. "

DN

Tack för tipset, Janne!

Jaha...ur många sådana här misslyckade och resultatlösa åtgärder har gjorts förut? Vore det inte bättre att lägga dessa två miljarder på polis och militär istället? Och samtidigt KRÄVA att alla som bor i Sverige ska behandlas likadant och följa svensk LAG?!

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: