lördag, september 13, 2008

Muslimska barn agerar som religliösa poliser under ramadan

Danskarna tar - som vanligt upp - sådant som svenska media tiger om:

Muslimska barn som inte följer ramadans fasteregler, utsätts för religiösa trakasserier av deras muslimska klasskamrater.

Konflikten kan man också märkabland danska vuxna kvinnor, som nu bråkar om man ska ha slöja på sig eller inte på arbetsplatserna.

Andra länders specialister hävdar att ramadan skapar konflikter....och svenska politiker och media hyllar ramadan. Jag VET i alla fall vilkas kunskap jag litar på, och inte är det de sistnämndas.

"Børn i danske folkeskoler udsættes for religiøs chikane. Det sker under den igangværende muslimske højtid ramadan, da en gruppe muslimske elever kritiserer klassekammerater for at overtræde ramadanens faste-regler ved at spise og drikke i døgnets lyse timer.

Lene Kühle, lektor og ph.d. i religionssociologi ved Aarhus Universitet, peger på, at der også har været konflikt blandt muslimske kassedamer om, hvorvidt man skulle beholde tørklædet på eller ej under arbejdet. Hun mener, at ramadanen ofte forstærker konflikterne, da den øgede opmærksomhed på det at være religiøs også giver øget opmærksomhed på fejltrin."

Jyllands-Posten

Odense wants pupils not to fast in Ramadan

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: