lördag, juli 25, 2009

I Norge talar man klarspråk: Andra kulturer ser hos som en honungburk/skattkista

"— Romfolket rammes av rasisme over hele Europa. Tenker dere på dette før dere uttaler dere om antakelsene dere gjør om dem som tigger og de som er kriminelle?

— Når vi sier at noen er kriminelle, så betyr ikke det at alle er kjeltringer. Men de vi pågriper har det statsborgerskapet de har. Vi kan ikke gå ut og si at de er svensker hvis de er rumenere."

Dagbladet

/Fröken Sverige

Hjälp mig att kunna spendera mer tid med bloggen, genom att skänka ett bidrag till
Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS".

Inga kommentarer: