lördag, juli 25, 2009

Pat Condell: Apologists for evil

The cultural treachery of the liberal left.

Explanation of the term "useful idiots"
http://en.wikipedia.org/wiki/Useful_i...

PLEASE SIGN THE PETITION AND SUPPORT THE GLOBAL CAMPAIGN AGAINST SHARIA LAW
http://www.onelawforall.org/
http://www.shariapetition.com/

You can download an audio version of this video at
http://patcondell.libsyn.com/


The cultural treachery of the liberal left.

Explanation of the term "useful idiots"
http://en.wikipedia.org/wiki/Useful_i...

PLEASE SIGN THE PETITION AND SUPPORT THE GLOBAL CAMPAIGN AGAINST SHARIA LAW
http://www.onelawforall.org/
http://www.shariapetition.com/

You can download an audio version of this video at
http://patcondell.libsyn.com/


Tack för tipset, Kurtan!

/Fröken Sverige

Hjälp mig att kunna spendera mer tid med bloggen, genom att skänka ett bidrag till
Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS".

Inga kommentarer: