torsdag, september 04, 2008

Björn Söder, sd: Sverigedemokraterna vill ha svar angående Region Skånes syn på etniska och religiösa vårdcentraler

"I Sverige idag finns etniska och religiösa förskolor, skolor och äldreboenden. Nu rapporteras det att inom ramen för Vårdval Stockholm lanseras idéer om vårdcentraler med inriktning på invandrare, i första hand från Mellanöstern.

Vid dessa vårdcentraler skall språklig och kulturell kompetens finnas för att tillmötesgå olika behov och krav som ställs från invandrargrupper och som inte vanliga vårdcentraler anses kunna möta. Sverigedemokraterna i Region Skåne kräver nu svar om regionen förespråkar liknande vårdcentraler i Skåne. "

Björn Söders hemsida

Sd´s hemsida

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: