fredag, september 05, 2008

Socialbidragsutfallet i hela landet

"Av ren nyfikenhet så tog jag ut statistiken för hela landet. Man kan konstatera att utrikesfödda/flyktingar tar en allt större bit av kakan som betalas ut som ekonomiskt stöd."

"- Man kan se att antal svenskfödda hushåll minskar från 118 452 (2005) ensamstående svenskfödda till 100 739, år 2007 är en minskning med 14,9%
- För gifta/sammanboende svenskfödda hushåll fick 9283 hushåll stöd 2005 och motsvarande siffra för 2007 är 6905 hushåll och det är en minskning med 25,6%.

Alla siffror är hämtade från Statistiska Central Byrån"

Läs allt på bloggen Systemfel


/Fröken Sverige

Inga kommentarer: