tisdag, september 02, 2008

"Vårdval Stockholm har missgynnat invandrarna"

"Allianspartierna i Stockholms län utövar självkritik: Vi har missat invandrares behov av vård för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Vårdval Stockholm har ibland underskattat enskilda patienters faktiska vårdbehov. Exempelvis har vi missat att många invandrare drabbas av ålderssjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar tidigare än infödda svenskar. Därför ska Vårdval Stockholm bättre uppmärksamma medelålders invandrare och ge högre ersättning till mottagningar i kommuner som Botkyrka, Uppl
ands-Bro och Nykvarn. Vi höjer också tolktidsersättningen med 50 procent vilket ger väsentligt större resurser till exempelvis Skärholmen, Tensta och Rinkeby. Därtill ska vi säkerställa meddelarfriheten för vårdens medarbetare samt fördubbla ersättningen för att avvärja vårdrelaterade miljöproblem. Det skriver sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (m) samt de biträdande sjukvårdslandstingsråden Birgitta Rydberg (fp), Gustav Andersson (c), Pia Lidwall (kd) och Lars Joakim Lundquist (m). "


DN Debatt


I en gemensam offensiv så jagar herr och fru Dhimmifeldt islamska röster...varför inte flytta till mellanöstern direkt? För nästa val sitter ni knappast kvar på era stolar ändå...
Är det någon mer än jag som undrar vad Reinfeldt lovade de muslimska ambassdörerna i samband med Lars Vilks Muhammed-teckning?

Läs:

"
"İhsanoğlu said he expected the Swedish government to respect the sacred values of the Muslim citizens of Sweden as well as the world’s 1.5 billion Muslims.""

Muslims pleased with Reinfeldt's mosque visit

och...

"Statsminister Fredrik Reinfeldt har bjudit in en grupp ambassadörer från muslimska länder till ett möte med anledning av Muhammedteckningen. Ambassadörerna har en lång lista på krav, inklusive att Sverige ändrar lagar och utbildning."


och...

" Statsminister Fredrik Reinfeldt har bjudit in en grupp ambassadörer från arabiska och muslimska länder till ett möte med anledning av teckningen av Muhammed som rondellhund."
"
Mötet hålls 11.00 på fredagen på Rosenbad, och mötet ska inte vara öppet för medier."


och...

"Syrisk nyhetsbyrå: Sverige ber om ursäkt"


och...

"Dhimmifeldt firar arabförbundet och kravlistan kommer fram direkt..."


Tillbaka till DN: "
Ålderssjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar inträffar ofta tidigare i livet hos utomeuropeiska invandrare, det vill säga deras åldersymptom visar sig vid en lägre ålder än hos människor födda eller uppvuxna i Sverige."

Hur vore det om man tog upp det faktum att
utomeuropeiska invandrare röker mer och har sämre kosthållning?

Är det detta som motiverar att vi ska driva ut cancersjuka svenskar från Försäkringskassan?

Hur mycker mer ska folk betala innan de tröttnar på att jobba för att försörja hela världen, samtidigt som våra gamla får ett halvt ägg till frukosten?


Filippa: Hur många mer hade vi kunnat hjälpa i närområdena till deras egna länder, om vi lät bli att ta in de som inte har riktiga flyktingskäl? Såvitt vi vet har under 10% av de som kommer hit RIKTIGA FLYKTINGSKÄL...


/Fröken Sverige - förbannad!

Inga kommentarer: