söndag, januari 24, 2010

"– Det här är ingen fråga om religionsfrihet ""– Det här är ingen fråga om religionsfrihet utan en
klar och tydlig djurskyddsfråga. Vi accepterar inte könsstympning och kroppsliga bestraffningar och det finns heller ingen anledning att acceptera att djur far illa på ett sätt som strider mot svensk lag, säger Johan Beck-Friis, informationschef vid Sveriges veterinärförbund. "

"– Som konsument har jag samma rätt att kräva information om att djuret bedövats, som att det slaktats enligt en speciell religiös ritual, säger Johan Beck-Friis.

Han menar att obedövad slakt medför ett fullständigt onödigt lidande för djuret som under en utdragen procedur drabbas av ångest, stress och smärta då nerver, artärer, mat- och luftstrupe skärs av.

– Den här hanteringen ökar tyvärr och har blivit mycket vanlig i många europeiska länder. Totalt sett är det fullständigt oacceptabelt."

All heder till SvD som tar upp detta!

Sverigedemokraterna jobbar som ENDA parti i Sverige emot rituell/religiös slakt och värnar om djuren:
Läs på SD Djurskydd


/Fröken Sverige


Inga kommentarer: