lördag, januari 23, 2010

Stellan Bojerud: De okända hjältarna


"Vi var ense om att svenska folket inte vet vilka uppoffringar och vilka risker svensk militär tar under utlandstjänst. Än mindre uppskattas och lovordas deras insatser. Att markstridskrafter lever farligt i krigsdrabbat land kan nog många förstå, men kanske tänker man mindre på de flygare som med transportflygplanet ”Hercules” skall landa på en flygplats där strider pågår. Att flyga är en sak, att flyga med skottsäker väst och skarpladdad revolver, beredd på markstrid direkt efter landning, är en annan. Att sedan komma hem från uppdraget, duscha sig och kunna oberörd av kriget leva livet som familjefar är en tredje.

Sverigedemokraterna vill ta hem trupperna från Afghanistan, men på ett ansvarsfullt sätt så att afghanska armén kan ta över uppdraget. Så länge svensk trupp tjänstgör utomlands, svenska örlogsfartyg patrullerar pirathärjade farvatten och svenska flygare löser uppgifter i krigsdrabbade länder borde de ha allt stöd av regeringen och det svenska folket. Men är det så idag?"

Läs HELA inlägget på eminenta Stellan Bojeruds blogg - FÖLJ DEN!


/Fröken Sverige


Inga kommentarer: