onsdag, januari 13, 2010

Ian Wachtmeister: Redovisa sanningen för väljarna
 Till de politiska partier som vill koppla ett nytt grepp på sin politik och förbättra ställningen i opinionen riktar jag följand råd.

-         Ni har bättre tillgång till sakliga källor än andra i samhället. T.ex. via Riksdagens Utrednings Tjänst RUT: Plocka fram sakligt korrekta siffror och använd dem!

-         Publicera sedan antalet invandrare per år – det kan räcka med de senast fem åren – och inkludera SAMTLIGA. Upprepa inte det gamla falskspelet med antalet ”asylsökande” en siffra som är ungefär en tredjedel av totala antalet!

-         Publicera de bidrag som utgår till nyanlända invandrare. Jämför med vad s.k. fattigpensionärer ska klara sig på!

-         Räkna fram och publicera antalet Permanenta Uppehålls Tillstånd (PUT)  resp. Temporära Uppehållstillstånd (TUT). Sverige avviker från alla andra länder genom att snabbt utdela PUT!

-         Redovisa (frånvaron av) arbetskraftsinvandring. (P.g.a. fackens veto)

-         Ge ett ungefärligt tal på arbetslösheten bland invandrare.

-         Förklara vad som ligger bakom kategorien ”Papperslösa”. Är det någon som tagit deras papper eller har de själva kastat sina identitetshandlingar för att slippa bli … identifierade?!

-         Konstatera det ungefärliga antalet moskéer resp. Kristna kyrkor i landet. Det är enkelt. Publicera de muslimska föreningarnas egna uppgifter om hur många muslimer som befinner sig i Sverige och räknas som svenskar!

-         Utred de bråk som pågår landet runt mellan s.k. ungdomsgäng. Hur och av vilka bildas dessa krigande gäng? Finns ett etniskt samband?

Med dessa sakliga uppgifter som bas träder ni fram med just ert partis ÅTGÄRDER med anledning av situationen.

-         Fortsatt invandring?

-         Ändrade regler för PUT?

-         Arbetskraftsinvandring?

-         Samspel med andra nordiska länder.

-         Krav på att svenskar ska tala svenska (hjälpligt)

-         Eller vad ni nu vill profilera er på!

Men försök INTE att sopa fakta under mattan.

Försök INTE med att anklaga dem som tar frågorna på allvar enligt ovan, för rasism eller med att göra andra befängda påståenden: Håll er till sakfrågan. "

Hela inlägget läser ni på Ian Wachtmeisters blogg

/Fröken SverigeInga kommentarer: