måndag, januari 11, 2010

Jihad i Malmö: Var fjärde ung muslim i Danmark islamist


En färsk dansk forskningsrapport ger svart på vitt på det vi redan visste:
Militant islamism är på stark frammarsch bland de unga muslimerna. Drygt 5 % betecknar sig
som jihadister, d v s islamister som är beredda begå terrordåd. Ytterligare 20 % stöder islamismen i största allmänhet....
***
Rapporten, "Krigens Hus – islamisk radikalisering i Danmark" är gjord på Center for Forskning i
Islamisme og Radikaliseringsprocesser (CIR) ved Aarhus Universitet och baseras på över 1.000
intervjuer med unga muslimer mellan 15 och 30 år.

Ansvariga för undersökningen är forskarna Shahamak Rezaei och Marco Goli.
***
Intressant är också forskarnas slutsats att det inte finns något samband mellan
extremism och dålig integration....

- De mest radikaliserade är välutbildade, talar bra danska, ser dansk TV, har arbete och tjänar pengar, säger Shahamak Rezaei.

Läs mer på eminenta Jihad i Malmö

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: