torsdag, januari 28, 2010

Släktkfejder och andra bråk i rätten ökar lavinartat

" Problemen med bråk mellan gängmedlemmar eller mellan släktingar i Malmö tingsrätt har ökat de senaste åren. Och allt fler vittnen och målsägare drar sig för att framträda i domstolen på grund av hot. Det framgår av Malmö tingsrätts svar på den statliga utredningen Ökad säkerhet i domstol, en utredning som för närvarande är ute på remiss.

I svaret skriver tingsrätten genom lagmannen Eva Wendel Rosberg att det i domstolar i Sveriges större städer sker betydligt fler och allvarligare hot- och våldsincidenter än det gör i landets mindre domstolar. "

"I Malmö har problemen med bråk mellan gäng eller släktingar ökat allt mer de senaste åren.
"Under 2009 rapporterade tingsrätten 24 incidenter till Domstolsverket, vilket är en fyrdubbling i förhållande till tidigare år. Incidenter inträffar varje månad, det vill säga ingen månad var en så kallad lugn månad", skriver Eva Wendel Rosberg.

Utöver det har hoten mot människor som är målsägare eller som kallats som vittnen ökat, det rapporterar tingsrättens vittnesstödsamordnare om."

Läs mer på SkD

Läs också om ett annat bråk i rätten om ni missat det inlägget:

Morten Perregaard om: Fyra irakier utvisas på livstid för våldtäkt av 14-åring


/Fröken Sverige


Inga kommentarer: