fredag, april 29, 2011

Det vackra Oslo har nu en tredjedel invandrare

"

Antallet af indvandrere stiger i Norge. 12,6 procent af befolkningen er indvandrere eller børn af indvandrere.

Stadig flere af de 4,9 millioner indbyggere i Norge er indvandrere eller børn født i Norge af indvandrere.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) siger, at antallet af indvandrere eller indvandrerbørn født i Norge har passeret 600.000.

Gruppen udgør nu 12,2 procent af befolkningen.

47 procent af de 600.000 kommer fra Asien eller Afrika.

Af de 600.000 er de 100.000 født i Norge.

En stor del af indvandrerne og deres norskfødte efterkommerer er bosat i Oslo. Det drejer sig om 170.000, og det svarer til 28,4 procent af hovedstadens indbyggere.

BT Danmark

/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.seGe bidragAnser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare ?Hjälp till att stötta den, genom att skänka ett bidrag till Payson här brevid eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS".

Inga kommentarer: