fredag, april 29, 2011

Patrik Ehn, SD: Språktesta vårdpersonalen och nej till omskärelse
"Sverigedemokraterna vill att det införs språkkrav för personal som ska arbeta inom sjukvården i Västra Götaland."


"Läkare och annan vårdpersonal med invandrarbakgrund måste kunna göra sig förstådda, och även förstå patienterna. (SD) säger också nej till regionens beslut att erbjuda omskärelse. "

SVT

Välkommen till Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Bra sida för västgötar och andra: Sverigedemokraterna i Partille

Omval i Västra Götalands Region
/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.seGe bidragAnser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare ?Hjälp till att stötta den, genom att skänka ett bidrag till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS".

Inga kommentarer: