tisdag, april 19, 2011

Förklaringen på frånvaron av kvinnor som flyr till Lampedusa


Vi har sett gott om filmer på illegala invandrare som slåss och härjar på den lilla italienska ön, Lampedusa den sista tiden. Mestadels män, såklart.


I detta speciella fall, så vet vi hur folk från "den fredliga och kärleksfulla religionen" har löst det vid överfarten.

För att slippa ha för fullt på båten, så har man helt sonika kastat av kvinnor och barn. De flesta av dem har drunkat. Praktiskt ju. Särskilt när man vet att om man bara tar sig till Europa, så kan man ändå importera hur många nya muslimska förtryckta fruar man vill.

"To prevent the overloaded boats from Tunisia and Libya headed for Lampedusa from capsizing, young males on board have been throwing the women overboard, most of whom apparently drowned. This could partly explain the virtual absence of any women among the Tunisian masses invading Lampedusa every day now."

"”We were packed in 150 in a boat designed for 60, says the boy. During the trip to Lampedusa, twelve girls were thrown into the sea.”"

Läs mer på bloggen Bare naked islam

/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.seGe bidragAnser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare ?Hjälp till att stötta den, genom att skänka ett bidrag till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS".

Inga kommentarer: