fredag, april 08, 2011

Trump triumferar genom att tala klarspråk

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economy"Donald Trump is a force to be reckoned with on the national political stage, according to a new poll on Wednesday night.

The NBC/Wall Street Journal poll shows Trump tied for second place with Mike Huckabee, both at 17 percent, and leading the GOP pack among Tea Party supporters."

Läs mer på Atlas Shrugs

/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.seGe bidragAnser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare ?Hjälp till att stötta den, genom att skänka ett bidrag till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS".

Inga kommentarer: