måndag, april 18, 2011

Kent Ekeroth: Kriminella utlänningar har ingen plats i Sverige

"De senaste veckorna har fokus på invandringsområdet legat på hur de som fått avslag eller inte ens sökt uppehållstillstånd ska behandlas, de som med svenskt nyspråk kallas för "papperslösa flyktingar" men som i resten av vår värld kallas för illegala invandrare.

Det är minst lika viktigt att diskutera vilka som faktiskt får permanent uppehållstillstånd och på vilka grunder de får det. I en dom från Migrationsdomstolen valde man nyligen att ge en somalisk man permanent uppehållstillstånd. Det intressanta är inte händelsen i sig utan upptakten till denna vinstlott. Mannen är nämligen både dömd och utvisad med förbud att återvända till Sverige under en längre tid, trots detta har han alltså nu fått permanent uppehållstillstånd och kan stanna här resten av livet."

Läs allt på Newsmill

Följ Kent Ekeroths blogg


/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.seGe bidragAnser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare ?Hjälp till att stötta den, genom att skänka ett bidrag till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS".

Inga kommentarer: