torsdag, oktober 20, 2011

Salafister: Vi ska avlägsna samhällets förruttnelse....

 
Salafisterna som beslutat införa shariazoner i Danmark, med start i Tingbjerg, har nu låtit sig intervjuas i Ekstrabladet.
 
Salafisternas shariapatruller ska cirkulera i Tingbjerg på nätterna för att "avlägsna sam-
hällets förruttnelse"
 
- Med Allahs hjälp ska våra tungor fördriva alkoholen, drogerna, skottlossning, överfall
och särskilt inbrotten, som är mycket vanligai Tingbjerg.
**

/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se
Stötta bloggen Anser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: