torsdag, oktober 20, 2011

Ingen islamisering i sverige? "Moské i is kan bli ny attraktion"Vid ishotellet i Jukkasjärvi byggs varje år en iskyrka. Nu planeras en moské i samma material.

– Det pågår en förprojektering. Vi får se hur det går i framtiden, vi är öppna för allt och vi har religionsfrihet här i Jukkasjärvi, säger Yngve Bergqvist, Icehotels vd till Norrländska Socialdemokraten.
Idén kläcktes av Mahmoud Aldebe, tidigare ordförande i Sveriges Muslimska Förbund (SMF).

DN

NSD:Sida vid sida av is

Mahmoud Aldebe har tidigare framfört krav på muslimsk särlagstiftning för att bättre anpassa Sverige till islam.  Nu kan man bara hoppas att politiker och invånare i Jukkasjärvi säger STOPP!

 /Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se

Stötta bloggen Anser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: