måndag, juni 20, 2011

Högt terrorhot mot Sverige

Inte oväntat bedömer SÄPO att det höga terrorhotet mot landet kvarstår.
Sverige hade 2010 4,9 % (451.000) muslimer och tendensen är starkt ökande.
Pew Forum beräknar antalet till 993.000 (9,9 %) år 2030.... **

Hur stor andel av dessa är islamister, jihadister, salafister,
Muslimska Brödraskapare, takfiri etc  ?? **

Läs er på Jihad i Malmö där det finns värdefulla länkar i frågan.


/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se
Ge bidrag Anser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett 
 bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: