söndag, juni 19, 2011

Magnus Jacobsson (KD), kommunalråd i Uddevalla: ”Förhandla öppet med SD”


"Dags att sluta tramsa. Partierna bör förhandla med SD som man gör med alla andra, skriver Magnnus Jacobsson, kommunalråd i Uddevalla (KD). "

”Förhandla öppet med SD”

Dags att sluta tramsa. Partierna bör förhandla med SD som man gör med alla andra, skriver Magnus Jacobsson, kommunalråd i Uddevalla (KD).

Demokratins grundbult är att väljarna i fria val utser de personer man vill skall representera dem i de beslutande församlingarna. Efter valet väljer olika partier att bilda olika former av regeringar beroende på hur läget är i den aktuella församlingen.

Grunden för dessa förhandlingar är ideologi, visioner, egna målsättningar med mera. Allt som oftast måste man prioritera och kompromissa då inget parti brukar få egen majoritet av väljarna i valet.

När politiska företrädare försöker blockera enskilda partier så brukar det alltid sluta med att folk anser att de som upprätthåller blockaden beter sig konstigt. Vem mins inte Bengt Westerbergs pinsams agerande i TV soffan efter det att Ny Demokrati kom in i riksdagen. "

Läs mer av kommunal Magnus Jacobsson (KD), kommunalråd i Uddevalla i SvD


Läs ockå på Thoralf Alfsson blogg om denna händelse: MODIGT KOMMUNALRÅD
/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.seGe bidragAnser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: