lördag, juni 18, 2011

Två tredjedelar av pakistanierna önskar islamisering av samhället


En stor Galluppundersökning i Pakistan
avslöjar att 67 % önskar att samhället
ska islamiseras. Det visar att en tydlig majoritet av folket tar avstånd från
författningens krav på Pakistan som en demokratisk och sekulär stat....
**
Lahore: As many as 67 percent Pakistan want the government to take steps for
Islamisation, which is a clear indication that they have lost faith in the existing
system.

"According to a survey carried out by Gilani Research Foundation, 31 percent people want the government to take steps for Islamisation immediately, however, 48 percent think that the needed steps should be taken one by one."


Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.seGe bidragAnser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: