torsdag, juni 16, 2011

Islamiseringen av fängelserna internationellt problem"De amerikanska myndigheterna konstaterade
förra året att var femte fånge konverterar tillislam i fängelset. Bland afro-amerikaner är det t o m VAR TREDJE....

Det handlar oftast om extrem islamism. Ansvariga för rekryteringen är ofta det
omfattande nätverk av fängelseimamer som Muslimska Brödraskapet placerat ut
över hela USA."

Läs mer på Jihad I Malmö

Mera läsvärt.

Nicolai Sennels: Tredje världskriget: Så blir det

/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.seGe bidragAnser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: