onsdag, augusti 01, 2012

Elisabeth Elg (M): Skära i små barn ingen rättighet


Förra veckan valde Sydsvenskans islamiserade ledarredaktion att ta ställning för stympning av små barn genom artikeln:

Sydsvenskan hävdar: "Islamofobiskt" att vara emot könsstympning

 Nu ger Elisabeth Elg (M) dem svar på tal.

"Det lilla barnets okränkbara rätt att inte utsättas för smärta och kroppsliga förändringar som inte är medicinskt motiverade förbises av Sydsvenskans ledarredaktion."


Och fortsätter:
 "Sydsvenskans ledare framhåller att vissa cancerformer och könssjukdomar minskar för omskurna män och att risken för att smittas av hiv minskar med 50 procent. Men sannolikt är kunskapen och intresset för god intimhygien mer avgörande för att motverka sjukdomar än omskärelse."

"I Sverige omskärs varje år ett fyrtiotal judiska pojkar och närmare tretusen muslimska. Färre än tusen muslimska pojkar omskärs inom sjukvården.
Var omskärs resterande tvåtusen?"
Sydsvenskan

/Fröken Sverige - 6 år i svenska folkets tjänst

Inga kommentarer: