lördag, augusti 04, 2012

Svenska muslimer: När du skall lämna toaletten, går du ut med höger fot och säger ”Ghufranake”


"
Hur du bör bete dig i toaletten

1. Det är mustahab (rekommenderat) att täcka sitt huvud med till exempel en kufi eller liknande då du är i toaletten.


2. Att bära skor, det vill säga till exempel sandaler och detta eftersom att det är bra och du håller dig renare.

3. När du skall in i toaletten, säger du en du’a (till exempel: Allahoma inni eudhu bike minal Khubsi wal khabaisi) och sedan går du in med vänster fot först.

4. Du bör göra allting fort i toaletten och inte sitta där för länge för att toaletten är en smutsig plats. Många människor gör fel här eftersom att de till exempel läser tidningen, tittar på tv eller talar i telefon i flera timmar i toaletten.

5. du skall inte tala i toaletten. Änglarna följer inte med i toaletten, men om du talar tvingar du de att stiga in för att anteckna vad du säger.

6. Du bör alltid tvätta dina händer innan du kommer i kontakt med din kropp och efter. Detta för att stoppa risken att bakterierna sprids vidare.

7. När du skall kissa bör du sitta medan du gör det. Det är mycket bättre eftersom att urinet kommer lättare ut och du håller dig renare. När man står upp är det stor risk att urinet hamnar på ens kläder eller runtomkring och det kan leda till att du går på det. Vår ädla profet (Guds frid och välsignelser vare över honom) visste om detta och dagens forskare har kommit fram till att om man sitter medan man kissar minskar risken för att få prostata cancer riktigt mycket.

Det finns hadither som säger att profeten (Guds frid och välsignelser vare över honom) brukade stå när han kissade. Förklaringen till detta är att om till exempel du är hemma eller hos någon du känner, då kan du sitta eftersom att du vet att hygien är viktig för muslimer. Men om du till exempel vill förätta dina behov på en allmän plats där hygienen inte alltid hålls, bör du istället kissa stående.

8. När du duschar, tänk på att duscha uppifrån och sedan nedåt. Detta för att hindra bakterier att ta sig upp och göra dig sjuk.

9. Det är även viktigt att du täcker dig så mycket som möjligt. Blygsamhet är en del av iman och därför bör du täcka din aura (från naveln till knäna för män) medan du duschar och bara avtäcka delarna när du skall duscha den delen.

10. När du skall lämna toaletten, går du ut med höger fot och säger ”Ghufranake”. "

Svenskmuslim 

Detta är svenska muslimer på 2000-talet....


/Fröken Sverige - 6 år i svenska folkets tjänst

Inga kommentarer: