lördag, mars 21, 2009

Bildt kämpar för att få in Turkiet i EU

"Turkiet är dock det land som har knackat längst på unionsdörren. Och turkar finns och har funnits länge i EU-länderna. Enligt vissa beräkningar bor omkring fem miljoner personer med turkiska rötter i EU. Av dem bor omkring tre miljoner i Tyskland och cirka 100000 i Sverige. "
"Sverige är en ivrig förespråkare för EU:s utvidgning och att Turkiet ska bli medlem. Det är en linje som omfattas av samtliga riksdagspartier. När Sverige tar över som ordförandeland i EU den 1 juli finns utvidgningen med på dagordningen. I Sveriges gemensamma 18-månadersprogram med Frankrike och Tjeckien för EU betonas vikten av att förhandlingarna med Kroatien och Turkiet går framåt.

– Jag är övertygad om att ett turkiskt medlemskap på ett avsevärt sätt skulle stärka den europeiska unionen. Vår globala betydelse skulle tillta dramatiskt, vi kommer att vara en brygga mellan Europa och den muslimska världen. Vi kommer att visa sekulära samhällens möjligheter till framgång i en allt mer globaliserad värld, säger utrikesminister Carl Bildt (M)."

SvD

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: