torsdag, mars 19, 2009

TV-tips: Uppdrag Granskning om fosterskador vid kusingifte

"1998 upptäcker tre läkare, en brittisk, en norsk och en svensk, ett och samma fenomen. Flera av de barn som föds med fosterskador eller dör före ett års ålder har två saker gemensamt:
Deras föräldrar är kusiner och de har utomeuropeiskt ursprung."

"I Norge har frågan diskuterats på högsta politiska nivå. Och Norges motsvarighet till Socialstyrelsen gav ut en broschyr till alla sjukhus med information om riskerna med kusinäktenskap - och vad sjukvården kan hjälpa till med.

OCKSÅ I STORBRITANNIEN har myndigheter och läkare valt att vara öppna med kunskapen.
I Sverige däremot väljer myndigheterna att vara tysta - trots riskerna det medför."Programmet går att se i sin helhet på SVT Play fram till den 28:e juli 2009.

Uppdrag Granskning


/MX

Tidigare i bloggen om inavel:

Inavel eller stålhättor på huvudet?

Inavel bland muslimer ger handikapp och sjukdomar

TidningenVI: Invandrarbarnen är klart överrepresenterade bland de svårt handikappade barnen.

Läkartidningen: Demografiska faktorer påverkar förekomst av svår mental retardation. Är ingifte en faktor att räkna med också i Sverige?"

Swedewatch: Rekordökning av barn i särskola - arabiska kusingiften ger utvecklingsstörningar

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: