fredag, mars 13, 2009

Snaphanen: Nya besked om danska kärleksflyktingar

"Vi er poetiske. Vi tager “kærlighedsflygtninge” med. Bemærk den sproglige bæ, Sydsvenskan skal røre ved : “Udlændingeservice“. En “udlænding” er en asylsøger, Sverige ikke har gjort til EU borger endnu. Det kommer. Under 5 % har formel asylgrund, men de har krav på Moder Sveas omsorg alligevel. De koster trecifrede milliarder, men det er umagen værd. EF domstolen mener også, de skal kunne hente “familie” og bo i Danmark allihoppa. Venstres menige vælgere og medlemmer mener det ikke, hvad Rønn Hornbech nok opdager en dag.

Danska integrationsministern Birthe Rønn Hornbech (Venstre) lovar att ompröva de fall där danska medborgare nekats att bo i landet med sin utländska partner.Beslutet har fattats efter den stundvis skarpa kritiken från bland andra folketingets ombudsman. Den så kallade danska utlänningsservicen menar till exempel att de äkta paren har vilseletts om vilka regler som gäller. Beskedet från Venstres integrationsminister kommer ett drygt halvår efter att de strikta reglerna för familjeförening satts ur spel efter ett beslut i EG-domstolen. Nya besked om danska kärleksflyktingar"

Läs detta och mycket mer på Snaphanens utmärkta blogg

Värt att upprepa:

"En “udlænding” er en asylsøger, Sverige ikke har gjort til EU borger endnu."
/Fröken Sverige

Inga kommentarer: