lördag, mars 21, 2009

DN Debatt / Integrationsminister Nyamko Sabuni: ”Riv i miljonprogrammen för integrationens skull”

Folkpartiet har precis upptäckt att det finns 156 områden i Sverige där man mestadels lever på bidrag och under helt andra lagar och normer än resten av Sverige gör.....snabbt jobbat. :(

"
Förbered asylsökande för jobb direkt

- Mottagandet av människor som flyttar till Sverige har misslyckats. Alltför många förpassas till ett långvarigt bidragsberoende. En human integrationspolitik får inte låsa in människor i isolering och utanförskap. Nyanlända måste erbjudas förutsättningar och möjligheter att få arbete och lära sig svenska.

Det säger Nyamko Sabuni, ordförande i Folkpartiets integrationsgrupp, som på fredagen presenterade rapporten ”Egenmakt för ett öppet samhälle.” Förslagen kommer att behandlas på Folkpartiets landsmöte i november.

- Föreställningen att människor som har invandrat till Sverige är passiva offer, snarare än en tillgång för samhället, måste få ett stopp. Det kräver en systemförändring av mottagandet och introduktionen av nyanlända."

Folkpartiet, Nyheter

Läs mer på bloggen Politiskt Inkorrekt

Newsdesk

DN Debatt

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: