söndag, mars 29, 2009

Omstridd roman om pedofilen muhammed ges ut i Sverige

"När Medinas Juvel kommer på svenska i höst, får vi se hur muslimerna i Sverige förhåller sig till tryckfriheten denna gång. Det svenska förlaget Earbooks gör en viktig insats när de ger ut boken.

Det blev ju minst sagt pinsamma demonstrationer när de kränktas kör marscherade mot Lars Vilks rondellhundar. Då fanns det till och med dårar som ansåg att svensk lagstiftning borde justeras så att den passade muslimer.

Jag hoppas för de svenska muslimernas skull att dessa fåntrattar håller sig hemma i sina mörka rum denna gång.

Medinas juvel är en intressant beskrivning av Muhammeds äktenskap med en liten flicka och bokutgivningen har stoppats i andra länder på grund av de vanliga hoten från muslimer.

En religion som inte tål att granskas , ska granskas extra hårt och gärna beskrivas med satir och humor. Tål islam inte ens humor ska islam absolut inte tas på allvar.

Personligen anser jag att islam är ett stort och tragiskt vidskepligt spektakel."

Läs mer på Germunds blog

Läs också inlägget:

Islam och Sveriges Radio / Sveriges Television


/Fröken Sverige

Inga kommentarer: