söndag, maj 17, 2009

Flyktninger tar flest aborter

" Flyktninger tar flere aborter enn andre kvinner i Norge, viser den første norske undersøkelsen som tar for seg abort blant flyktninger.

Anne Grete Storvik

Undersøkelsen, som er publisert i British Journal of Obstetrics and Gynaecology, tar også for seg aborter blant arbeidsinnvandrere og etnisk norske kvinner.

Blant 10.000 flyktningekvinner valgte flere enn 1100 å ta abort. Blant mer enn 100.000 norske kvinner ble det tatt 6000 aborter."

"I undersøkelsen kom det også frem at kvinner mellom 20–29 år tar flest aborter uansett gruppe, og flyktninger tar flest aborter uansett aldersgruppe.

Blant kvinner under 25 år tar arbeidsinnvandrere færre aborter enn etnisk norske kvinner i samme alder. I alle andre aldersgrupper tar etnisk norske kvinner færrest aborter, innvandrerkvinner flere aborter, og flyktninger flest aborter pr. 1000 kvinner."

Dagens Medisin , VG


/Fröken Sverige

Inga kommentarer: