lördag, maj 02, 2009

Fria Nyheter: Våldtäktsligan i Södertälje

Fria Nyheters version om “våldtäktsligan” i Södertälje

Södertälje tingsrätt: [B 387-09]

  • Sanar Soheil Salim Asfar född 1990 döms av tingsrätten för grov våldtäkt mot barn samt våldsamt motstånd. Påföljden blir fängelse i 1,5 år. Han skall betala skadestånd till målsäganden solidariskt med Savio Shabo och Milad Markus med 180 000 kr. Offentlig försvarare ersätts av statliga medel med 87 916 kr.
  • Ramaz Philip Ibrahim född 1985 och medborgare i Irak döms till fängelse i 4 år för grov våldtäkt mot barn samt övergrepp i rättsak. Yrkandet om utvisning ogillas av tingsrätten. Han skall solidariskt med Milad Markus betala skadestånd till en målsägande med 7000 kr. Han skall även med Simon Pols Mikha och Mark Rahim Soulaka betala skadestånd till den våldtagna “16-åringen” med 130 000 kr. Offentlig försvarare ersätts av staten med 77 032 kr.
  • Milad Naji Markus född 1989 döms på följande punkter av tingsrätten: grov våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande samt övergrepp i rättsak. Påföljden blir fängelse i 3år och 3 månader. Han skall solidariskt med Savio Shabo och Sanar Asfar betala den våldtagna “12-åringen” skadestånd med 180 000 kr. Offentlig försvarare ersätts med statliga medel med 110 460 kr.
  • Simon Pols Mikha född 1986-06-05 och medborgare i Irak döms döms för grov våldtäkt och påföljden blir fängelse i 4 år. Han utvisas även ur riket och förbjuds att återvända hit. Han skall betala skadestånd solidariskt med Ramaz Philip Ibrahim och Mark Rahim Soulaka till målsäganden med 130 000 kr. Offentlig försvarare ersätts av statliga medel med 84 410 kr.
  • Mark Rahim Soulaka född 1986-05-05 och medborgare i Irak, döms till fängelse i 8 månader för grovt sexuellt tvång. Han är även häktad i annat mål. Han skall även utvisas ur riket med förbud att återvända hit innan 2014-04-30. Han skall solidariskt med Simon Pols Mikha och Ramaz Philip Ibrahim betala skadetånd till den våldtagna målsäganden med 130 000 kr. Försvaret ersätts med 71 039 kr av statliga medel.
  • Savio Najeb Shabo född 1988 döms av tingsrätten till fängelse i 4 år för grov våldtäkt mot barn. Han skall solidariskt med Milad Naji Markus och Sanar Asfar betala skadestånd till den våldtagna “12-åringen” med 180 000 kr. Offentlig försvarare ersätts med 60 769 kr med statliga medel.
Läs ALLT om detta på Fria Nyheter


/Fröken Sverige

Inga kommentarer: