lördag, maj 02, 2009

Tillämpning av shari'a i Sverige och EU, 7.5 hp

"Muslimska grupper har ibland föreslagit att shari´a ska erkännas i svensk och europeisk lagstiftning. Detta bemöts ofta som krav på att införa hududstraff. Men vad är egentligen shari´a och vad menar olika grupper när de talar om dess tillämpning?

Vad många inte vet att shari´a redan tillämpas här. Det sker som inofficiell rådgivning i muslimska församlingar men också i svenska domstolar inom ramen för internationell privaträtt. De handlar då om muslimska staters familjelagar, vilka bygger på shari´a. Kursen tar upp den islamiska rättstraditionens utveckling efter islams uppkomst och hur shari´as roll förändrats i de moderna muslimska nationalstaterna. Fokus är på shari´as tillämpning i Sverige och Europa och hur svenska och europeiska domstolar i praktiken tolkar begrepp ur den islamiska rättstraditionen."

Lunds Universitet

Denna skrämmande verklighet har jag hittat på Jens Leanderssons blogg

Till och med stavningen av sharia är enligt islam: shari´a. CHOCKERANDE!


/Fröken Sverige

Inga kommentarer: