lördag, maj 09, 2009

Två av tre kirurger vill inte utföra stympning av småbarn


"
Både förespråkare och motståndare till omskärelse av pojkar menar att de är på barnets sida och stöder sig på Barnkonventionen. Det svenska samhället har hittills valt att hänvisa till religionsfriheten och därför blir omskärelse av pojkar under reglerade former tillåtet. Debatten inför lagen 2001 var intensiv. På så vis har en icke-medicinsk fråga hamnat på sjukvårdens bord.

Lagen från 2001 tillåter och reglerar omskärelse, men det har hela tiden varit frivilligt för sjukvården att erbjuda. Det har inte så många landsting gjort. Enligt uppskattningar utförs kanske 2000 omskärelser på annat håll än sjukvården. Vården har då fått ta hand om en del småpojkar med komplikationer efter illa utförd omskärelse på annat håll, senast i april i år.

Nu, några år efter lagens tillkomst, föreslår Socialstyrelsen att lagen ska skärpas ytterligare: inte för att göra det svårare att få omskärelse, utan lättare. Detta för att minska riskerna för pojkarna."

"Svensk barnkirurgisk förening genomförde 2008 en enkät med anledning av Socialstyrelsens förslag. Där framkom att en majoritet av barnkirurgerna inte vill utföra icke-medicinsk omskärelse alls. Ungefär en tredjedel kan tänka sig det, men är ändå emot att det ska göras inom offentlig sjukvård – av prioriteringsskäl. Sjuka barn ska inte vänta."

SvD


/Fröken Sverige

Inga kommentarer: