lördag, maj 23, 2009

Marit Paulsen (FP) fick statliga miljonbidrag

"Folkpartiets toppkandidat i EU-valet Marit Paulsen har varit mycket framgångsrik i att beviljas statliga bidrag. Bilden av en dubbel agenda lyser i eldskrift när tidskriften småbrukaren granskar hennes förehavanden.

Som fd EU-parlamentariker och toppkandidat i år igen har Marit Paulsen en politisk plattform som ger henne en plats i samtliga storstadstidningarna, radio och TV. När nu tidskriften småbrukaren granskar hennes affärer och lantbruk så framkommer det ett ekonomiskt svindleri. På rättsenheten vid länsstyrelsen i Falun finns det utredningar som visar hur Marit Paulsen utnyttjat sin politiska ställning och sina kontakter med Mona Sahlin m.fl. för att erhålla statliga bidrag på tvivelaktiga grunder. Förutsättningen för Marit Paulsens bidragsmiljoner har varit den hopköpta gården på 37 ha i Yttermalung med ett taxeringsvärde på 501 000 kronor.

Sammanlagt har Marit Paulsen under en 10-årsperiod lyckats att få ut 4,535 miljoner i olika stöd och bidrag samt statlig lånegarantier efter konkurs. Efter Marit Paulsens företag Marit Paulsen gått i konkurs 1991 beviljades istället fortsatta bidrag till företaget Säljaktivitet AB som köpte Marit Paulsens konkursade Malungskullor 1990 som efter konkursen köptes tillbaka av Marit Paulsen för en krona sedan alla skulder var avskrivna. Marit Paulsen har för övrigt, trots alla bidrag, nolltaxerat fram till 1993."

Läs hela inlägget i Jens Leanderssons blogg

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: