söndag, mars 01, 2009

Utvisas efter 27 år i Sverige

"Han har bott i Sverige i 27 år, och har fyra barn och ett barnbarn här som alla är svenska medborgare.

"
Men mannen ska utvisas för alltid.

Han har överklagat beslutet - men Riksåklagaren anser att hans brott är för grova.

Mannen kom till Sverige från Kroatien 1981 och fick permanent uppehållstillstånd 1985. Han har 18 domar på sig och frihetsberövades senast 2007, dömdes till ett flerårigt fängelsestraff och en oenig hovrätt ålade honom också med utvisning på livstid efter avtjänat straff.

Nu vill han att Högsta Domstolen (HD) ger prövningstillstånd och upphäver utvisningsbeslutet, eller tidsbestämmer det. Han hänvisar bland annat till att han i Sverige har ett barnbarn och fyra barn, att alla är svenska medborgare och att det yngsta barnet - som är tio år - behöver sin pappa.

HD har bett Riksåklagaren (RÅ) yttra sig om begäran. Men RÅ pekar på att mannen senast dömdes för flera fall av grov utpressning, försök till samma brott samt grovt olaga tvång och försök till samma brott. Brotten har varit mycket hänsynslösa, skriver RÅ.

SvD

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: