onsdag, september 21, 2011

Frankrike bannar muslimer från bön på öppen gataISLAMISERING Stadsdelen Goutte d’Or i Paris är känt som lilla Pakistan, med huvudsakligen afrikaner och araber. När det är dags för bön får inte alla plats i moskéerna och då fyller ca 1000 muslimer upp trottoarerna och gatorna istället. De fransmän som säger till blir hotade av islamister. Dessutom orsakar det trafikstörningar.
Men nu är det slut med bön på öppen gata. Från och med torsdag kväll är det förbjudet. Inrikesministern Claude Gueant har även varnat att polisen kommer att ta till nödvändigt våld mot de som trotsar förbudet. Paris gator och torg ska hållas sekulära, heter det.
BBC

Lånat från utmärkta Politiskt Inkorrekt

/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se
Stötta bloggen Anser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: