torsdag, september 29, 2011

Svensk islamistisk friskola måste stängas p g a kränkningar och våld

Den nya Fredens Skola i Kortedala stängdes av Skolinspektionen efter fyra veckors verksamhet.
Myndigheten konstaterar: Skolinspektionen fick i mitten av  september signaler om missförhållanden
på skolan och gjorde då en riktad tillsyn. Tillsynen visar många och allvarligabrister:
                            
Skolmiljön präglas i hög grad av kränkningar  som rör både elever och personal samt av
bristande ledning. Rektorn anser sig inte kunna ta ansvar för att ingen elev kommer
till skada. Miljön framstår som hälsofarlig för eleverna såväl psykosocialt som fysiskt.
Eleverna får inte heller den utbildning som de har rätt till enligt skollagen.
Särskilt stöd ges inte i den omfattning och på det sätt eleverna har rätt till.
Huvudmannen ser inte till att eleverna fullgör sin skolgång. På grund av de allvarliga bristerna har
Skolinspektionen idag beslutat att tillfälligt förbjuda verksamhet vid skolan från och med fredag den 30 september.
**

T o m inspektörerna var chockade: - Verksamheten har varit kaosartad, säger generaldirektör Ann-Marie Begler till TT.
Hon tvivlar på att skolan kan öppna igen.
/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se
Stötta bloggen Anser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: